logo-gskranj
ANKETA
Želim se učiti glasbila iz skupine:
 
PRISOTNI GOSTI
Prisotni 69 gostov .
PRIJAVA ZA UČITELJE

Vpis in izpiti

 

Sprejeti učenci za šolsko leto 2017/2018 -klikni-

Vpis za novosprejete učence bo od ponedeljka, 5. do petka, 9. junija 2017, 
v tajništvu šole (Poštna ulica 3, III. nadstropje) in sicer v:

 - ponedeljek in četrtek: od 16. do 18. ure,
- torek, sredo in petek: od 12. do 16. ure.
Za vpis potrebujemo EMŠO otroka.

V petek, 1. 9. 2017, ob 16.30 uri, bo v dvorani GŠ Kranj (Trubarjev trg 3) roditeljski sestanek za starše otrok prvih razredov - UDELEŽBA OBVEZNA!

Delitev urnikov za pouk inštrumenta bo istega dne, v petek, 1. 9. 2017 ob 18. uri, po učilnicah učitelja, h kateremu bo dodeljen vaš otrok. Razporeditev sprejetih učencev k učiteljem, urniki nauka o glasbi ter vse potrebne informacije bodo objavljeni od 31. 8. 2017 na spletni strani šole in na oglasnih deskah šole.
PREDŠOLSKA  GLASBENA VZGOJA (PGV):

Program PGV traja eno šolsko leto in ga obiskujejo otroci stari 5 let
(letnik rojstva 2012).
Pri glasbenih urah PGV, ki trajajo 45 minut enkrat tedensko, odkrivamo in razvijamo glasbeno nadarjenost otrok, predvsem pa jim skušamo ustvariti pozitiven odnos do glasbe.
Otroci poslušajo, ustvarjajo, spoznavajo in izvajajo glasbene dejavnosti npr.:

 • pojejo pesmice, rajajo in igrajo na glasbila,
 • ustvarjajo in se izražajo z gibno-plesnim, likovnim in besednim sporočanjem,
 • spoznavajo in usvajajo glasbene pojme,
 • poslušajo različne zvrsti glasbe,
 • spoznavajo instrumente, itd...GLASBENA PRIPRAVNICA (GL.PRI.):

Pogoj za vpis v GLP je starost otroka 6 let (letnik 2011 , 1. razred OŠ).
Pouk poteka 1 krat tedensko po 60 minut.
Cilji glasbene pripravnice so odkrivanje in razvijanje glasbenih sposobnosti.

Učenci:

 • pojejo enoglasne ljudske in umetne otroške pesmi,
 • izrekajo otroška ritmična besedila,
 • igrajo na Orffove instrumente (palčke, boben, tamburin, triangel, ksilofon, zvončke, blokflavto..),
 • poslušajo glasbene pravljice,
 • poslušajo skladbice,
 • spoznavajo instrumente, ki se jih je možno učiti v naši glasbeni šoli,
 • spoznajo pojme:
 • dolg – kratek ton
 • visok – nizek ton
 • tiho – glasno
 • hitro – počasi
 • aktivno sodelujejo pri različnih didaktični igrah,
 • nastopajo, itd...PLESNA PRIPRAVNICA (PL. PRI.):

Pogoj za vpis v PL. PRI. je starost otroka 6 let (letnik 2011, 1. razred OŠ).
Pouk poteka 2 krat tedensko po 45 minut.
Cilji plesne pripravnice so odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti.

Učenci:

 • spoznavanje svojega telesa kot instrumenta za plesni izraz,
 • spoznavajo osnovne plesne elemente,
 • razvijajo sposobnost sproščanja domišljije in ustvarjalnosti,
 • razvijajo koordinacijo pri gibanju,
 • spoznavajo oblike in zvrsti plesa, itd.


LETNI IZPITI bodo potekali v času od 12. do 20. junija 2017, majski rok v času od 16. do 19. maja (samo za učence zaključnih razredov osnovnih in srednjih šol).
Izpiti v ostalih rokih glej ŠOLSKI KOLEDAR.

PRIVATNI IZPITI bodo predvidoma 19. 6. 2017  --- NAVODILA ---

Učenec se mora prijaviti k izpitu najmanj 14 dni pred izpitnim rokom, odjaviti pa vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita, s prošnjo za opravljanje izpita in izpolnjeno Prijavnico k izpitu (DZS - Obr. 1,93). V prijavnici, ki jo lahko dvignete na šoli, mora biti navedena izpitna snov in druga predelana snov, ki je določena z učnim načrtom. Učitelj, ki kandidata uči, naj se o izpitni snovi posvetuje z vodjo oddelka za posamezen inštrument na naši šoli.
Izpitna komisija lahko določi, da učenec na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom. Na izpit pride učenec z učiteljem in korepetitorjem. Šola pisno obvesti učenca o času izpita. Obvestilu priloži položnico za plačilo stroškov izpita, ki morajo biti poravnani pred opravljanjem izpita.
Cena privatnega izpita v skladu s sklepom 2. seje Sveta zavoda, dne 1. 10. 2009, znaša 63 EUR. V primeru, da ima učenec opravljenih šest razredov nauka o glasbi v državni glasbeni šoli, kar dokazuje s kopijami spričeval izjemoma plača ceno za privatni izpit iz inštrumenta 42 EUR.

 
ISKANJE
KOLEDAR
avgust 2017
P T S Č P S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
PRIHAJAJOČI DOGODKI
Ni dogodkov
PRIJAVA NA e-NOVICE

Ime in priimek:

E-mail naslov: